ถิ่นท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมรีต | www.taladonline.club 

ถิ่นท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมรีต

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 00:53:58 น. เข้าชม 120 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นบุรีใหญ่ในภาคดวงอาทิตย์ออกย้วยเหนือและเป็นศูนย์กลางทำการกลุ่มจังหวัดภาคอาทิตย์ออกเบี่ยงนอกเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย เหม็นยางอุดรและเป็นแกนกลางกลางตำแหน่งที่ตั้งลุ่มน้ำโขง เดิมตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับพาราเวียงจันทน์ ราชอาณาจักรล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นภาราเอ้ของหัวมณฑลฝ่ายทิศอุดรแบบเป็นทางการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวภาราฝ่ายทิศเหนือ คือ พารากุมภวาปี พาราหนองหาน ภารานครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกทม. 564 กม. มีแดนใกล้เคียง 11,730 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 7,331,438.75 ไร่) ประเภทที่ 4 ของภาคดวงตะวันออกทแยงทิศเหนือ และยังมีอู่ความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งเอ็ด 1ของแว่นแคว้นและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิแว่นแคว้นที่อุดมบริบูรณ์ จังหวัดจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีบริเวณดูแลกว้างขวางใหญ่เป็นยอดในรัฐ ปัจจุบันนี้อุดรธานีเป็นหมดไปกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งดินฟ้าอากาศและทางถนนของภาคอาทิตย์ออกเบี่ยงเหนือ เป็นหมดไปกลางหน่วยงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งโดด 2ของภาคพระอาทิตย์ออกเบี่ยงทิศอุดรและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีแกนกลางซ่อมสุมและขนมธรรมเนียมภาคดวงตะวันออกเบี่ยงทิศอุดรตอนบนด้วย จากหลักฐานทางตำนานและโบราณคดีวิทยาพบว่า เขตพท.ที่เป็นบุรีจังหวัดอุดรธานีในสมัยปัจจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมานพมาตั้งแต่สมัยก่อนเหตุการณ์ในอดีตกะ 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพจดสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีจนเป็นที่อ่อนข้อเหม็นยางอุดรยอมในสังคมเรียนรู้ตำนานและโบราณคดีระหว่างเมืองว่า ท้องที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก่อนวิชาประวัติศาสตร์ที่จ.อุดรธานี มีอารยธรรมความพัฒนาในขั้นสูง และอาจกระจายเสียงความพัฒนานี้ไปสู่บ้านเมืองจีนก็อาจเป็นได้ โดยเนื้อๆแบบยิ่งเครื่องลายครามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดคะเนว่าอาจเป็นภาชนะดินเผาสีลายเส้นที่เก่ายิ่งของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความโตขึ้นที่บ้านเชียงแล้ว ทำเลที่ตั้งที่เป็นบุรีจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อยู่ของสามัญชนสืบต่อมาอีกจนกระทั่งสมัยประวัติศาสตร์ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพเขียนหนังสือปูนบนผนังพระอุโบสถที่ปรักหักพังเขตทิวเขาภูพาน ใกล้วัดพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ แต่เช่นนี้ยังไม่อุบัติหลักฐานชื่ออุดรธานีมีขึ้นในพงศาวดารแต่อย่างใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร พท.ที่เป็นธานีอุดรธานีกำเนิดในตำนานตราบใดราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงกฎทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระพระราชากัณฑ์มหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ครั้นกระบวนไทยมาถึงนครหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรพาราหน้าด่านของภาราเวียงจันทน์ สมเด็จพระกษัตริย์อติราชป่วยด้วยไข้ไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่พาราหนองบัวลำภูนี่เองคาดคะเนว่าเคยเป็นประเทศที่มีความเติบโตมาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานแรง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จ.จังหวัดอุดรธานีได้พัวพันกับการศึกการรบพุ่ง พูดคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดมณฑลจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีสามีคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) กระบวนเจ้าอนุพงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับที่มณฑลหนองบัวลำภู และได้แข่งขันกับพยู่ห์ไทยและชาวพาราเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป ตราบเท่าที่ในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กะปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความพล่านขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวข้องมาจากพวกฮ่อซึ่งพยู่ห์ไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้เฉพาะกาล พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาทเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายขัดขืนเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายแควโขง และมีท่วงท่าจะดุเด็ดเผ็ดมัน บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายทิศเหนือ ไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นภาราอุดรธานีก็ยังไม่บังเกิดชื่อ แค่แต่กำเนิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" สังกัดมณฑลหนองคายขึ้นการปกครองกับมณฑลจังหวัดอุดรธานี และกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีโต้แย้งกับประเทศฝรั่งเศส สัมพันธ์จากลูกฝรั่งเศลประสงค์ลาว เขมร และญวนเป็นประเทศราช เอื้อนว่า "กรณีทุ่มเถียง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระความรอบรู้ญาณของบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพราะสงวนเมืองไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแควโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิคำมั่นที่ทำขึ้นระหว่าง 2 แว่นแคว้น มีข้อตกลงห้ามบ้านเมืองสยามตั้งกองทหารและป้อมป้อมอยู่ในรัศมี 25 กม.ของฝั่งแควโขง ดังนั้น กลุ่มทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรเป็นนิตย์อยู่ที่พาราหนองคาย อันเป็นภาราสูญสิ้นกลางของหัวมณฑลหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นตระหนักศิลปาคมเป็นข้าราชบริพารใหญ่สำเร็จร. จำต้องอพยพขับย้ายลึกเข้ามาตราบใดหมู่บ้านแห่งเพียงผู้เดียวชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดจังหวัดอุดรธานีสมัยปัจจุบัน) ***งจากฝั่งน้ำโขงกว่า 50 กม. ครั้นทรงดูเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิสมควรสม เพราะมีอู่น้ำดี เช่น หนองนาเกลือทะเล (หนองประจักษ์ประจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นเข้าใจศิลปาคมทรงสั่งการให้ตั้งหายมณฑลอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าเมืองอุดรธานีได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเพราะว่าสาเหตุทางด้านความแน่นและการพาราระหว่างประเทศ อีกทั้งเหตุทางการค้า การคมนาคมในอดีต วิธีไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาอุบัติในชื่อภาราเมื่อเดาปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งนครอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพ เนติต้นโพ") ตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีแนวทางพระบรมราชโยงการให้จัดตั้งมณฑลจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นศูนย์กลางกลางของมณฑลอุดร ครอบคลุม บุรี อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาในสมัยนั้น หลังการผันการดำเนินงานจากแบบแผนสมบูรณาญาอำนาจราชมาเป็นแบบแผนประชาธิปไตย ตราบใดวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการชำระชั้นเชิงการเหม็นยางอุดรบริหารงานราชการแผ่นดิน งดการคุ้มครองในระบบมณฑลในส่วนถิ่นยังคงหลงเหลือเนื้อๆธานีและอ.แต่มณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือพางเมือง "จังหวัดอุดรธานี" เท่านั้น วิธีไรก็ตามอุดรธานียังคงมีคณะงานร.ด้านการถือบังเ***ยนของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนเขตที่แสดงรูปร่างของแกนกลางกลางการบริหารในตำแหน่งที่ตั้งอิสานตอนบน เช่น สำนักปฏิบัติงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเขต 4 เป็นอาทิ อู่ท่องเที่ยวทางเทพนิรมิต[แก้] สวนธารณะหนองเข้าใจ สวนธารณะหนองตระหนัก อำเภอเมืองอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมดา(สวนลิง),วัดถ้ำผาทางสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3ธานีด้านในวนอุทยานภูเขาสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี เขื่อนกั้นน้ำห้วยหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนวิชาประวัติศาสตร์ภูเท้า,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกพิมานทอง,น้ำตกผาทอง(หน่วยพิทักษ์สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,ฝายลำพันชาด อ.วังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานเขาสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,กว๊านผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูบาท 1บัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หุบเขาขาด) อำเภอบ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราชสีห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บคำพูดหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราศีสิงห์) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(หน่วยดูแลสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่รัก,รอยรอยพระบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ ถิ่นท่องเดินทางทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยา[แก้] ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักพาราบุรีอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม อ.ภาราอุดรธานี ที่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พระพุทธบาทหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบัวบาน อ.บ้านผือ วัดรอยเท้าบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักประเทศจังหวัดจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อำเภอเมือง วัดพระมัชฌิมาวาส อำเภอภาราอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมโซเดียมคลอไรด์เกลือสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์รักษา ถ้ำสิงโต อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อ.บ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อำเภอเมือง วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.***่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม สาวกหลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันอกทันใจ) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร อู่เรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ อำเภอภาราอุดรธานี ปรางค์***่แก้ว อ.***่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบัวขาว(วัดภูบาท 1)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่สิ่ง ธรรมจาโร)อ.นายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อ.บ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาเสริม ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิจริงโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต สาวกเอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ อู่ท่องสัญจรศิลปประเพณีนิยมแบบแผนและกิจกรรม[แก้] งานบูชากรมหลวงชัด อ.ภารา ณ เขตอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานบูชาเสาหลักนคร มกราคม ของทุกปี งานสังเวยศาลเทพารักษา มกราคม ของทุกปี งานสักการะพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ จัดละแวกวัดพระพุทธบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ ดวงเดือน 3 ของทุกปี งานถนนอาหาร สงกรานต์พาราอุดรธานี อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี ละแวกสวนหลวงหนองเข้าใจ และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานรีตบุญไฟพะเนียงล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ ดวงเดือน 6 งานบุญพลุกือ(ดอกไม้เพลิง10ล้าน)ชื่องาน มองศิลปะถิ่นภูไทเอ้ดอกไม้เพลิงใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดบริเวณสวนส่วนรวมหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานสถาปนาอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นภูไทพงศาวดารความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดมณฑลลานภาระสั่งการอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานจารีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกวรุณของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์ดูแล ในช่วงจันทร์เดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดธานีอุดรธานี อำเภอนครอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อ.พาราจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำสักการะเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักพาราอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานระเบียบแบบแผนบุญพลุคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร แหล่งจัดจำหน่ายผ้าพื้นภารา บ้านนอกข่า ตำบลนาข่า อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีภารา งานกาชาด จังหวัดจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีนคร จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวโยงการท่องเดินทางกับจ.ใกล้เคียงคู่[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระพระราชา-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งขดงอ จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนเหตุการณ์ในอดีตภูบาทา-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติม-หาดหนังสือ-แก่งคู้-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เมืองคุก-ตะพานมิตรภาพ-ท่าไป-ศาลาแก้ว***่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-ทำนบอุบลรัตน์-วัดรอยเท้าภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อรังสรรค์เ***-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระตำหนักภูพานราชนิเวศ-น้ำตกปัญญาสามารถสุขสันต์-วัดถ้ำสุมณฑา-ทำนบน้ำอูน จังหวัดอุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-คันนาลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-เขื่อนลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนส่วนรวม/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนหลวงหนองประจักษ์ศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งประเทศจังหวัดอุดรธานี เดิมเอิ้นว่า หนองนาเกลือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัว มณฑลเพราะเป็นชื่อเสียงแก่พลตรีพระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงชัดศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งนครอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลนครจังหวัดอุดรธานีได้กระทำปรับปรุงหนองกระจ่างขึ้นใหม่ เพราะด้วยถวายเป็นราชสักการะแด่บาท 1สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวเนื่องในวโรกาสทรงเติบโตพระชนมพิรุณครบ 5 รอบ โดยอาณาเขตตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนกระหย่อม ปลูกไม้ผกาปลำดับขั้นหลายชนิดเป็นระเบียบมาก ทำสะพานเกี่ยวระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอน. และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีพลเมืองไปพักผ่อนและออกศักดิ์กายเป็นปริมาณมาก ทางด้านทิศดวงตะวันตกเลี่ยงเหนือจะมีพระนิเวศน์หนองตระหนักซึ่งเคยเป็นที่กดตราของบาทาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลประจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนส่วนรวมหนองสิม เป็นสวนสาธารณะในย่านประชาคมที่จะให้บริการแก่ข้าแผ่นดินเหตุด้วยเป็นสถานที่ใช้ในการออกกำลังกาย พักผ่อน ซึ้งในได้มีการจัดภูมิประเทศเหตุด้วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนทั่วไปสระบัว เป็นสวนส่วนรวมเพราะใช้ออกพลังกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนทั่วไปสระบัวตั้วอยู่ภายในเขตอำเภอภาราอุดรธานี ในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกต้นไม้แต่งเติมไว้อย่างอร่าม อีกทั้งยังมีการจัดแสดงธารายนต์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนธารณะหนองบัวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์์บ่อยจังหวัดจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า ธานีจังหวัดอุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วสันต์กัณฑ์มหาราชินี ภาคพระอาทิตย์ออกเลี่ยงเหนือ สวน[แก้] อุดรธานีเป็นจ.ที่มีทรัพยากรธรรมดาทั้งพนมและป่าไม้ที่อุดมบริบูรณ์ เป็น1ใน5ธานี(นครราชสีมา-น้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-แควชี-แควพรหม-ลำน้ำเชิญ,เลย-น้ำเลย-แม่น้ำพอง-แควเหือง,อุดรธานี-แควสงคราม-น้ำปาว-แควห้วยหลวง,จังหวัดสกลนคร-สายน้ำการทำศึก-ลำน้ำพุง-สายธารก่ำ) ที่เป็นอู่ต้นน้ำลำธารธารที่ประธานของภาคดวงตะวันออกทแยงทิศอุดร มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่สำคัญทั้งนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านแวววาว ตำบลนายูง อำเภอนายูง บุรีจังหวัดอุดรธานี(อุดรธานี-เลย-หนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำแผนท่องเตร็ดเตร่เชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติคนป่าและจำพวกพืชจัดแจงประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) อุทยานแห่งชาติภูผายา ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ จ.จังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผา***ก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง บุรีหนองบัวลำภู มีคณะคุ้มครองอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่บุรีจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.จังหวัดสกลนคร มีหน่วยพิทักษ์อุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ บุรีอุดรธานี วนอุทยานพนมสวนกวาง ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูพระบาทบัวบก ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลภาราพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าหนองหัวคู ที่ทำการเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.เมือง เมืองจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำการเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี บุรีจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าลำปาว ที่กระทำเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่บริเวณแหลมโนนลอยเมฆ ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.จังหวัดกาฬสินธุ์(โดยตลอดภูมิประเทศอ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี ธานีจังหวัดกาฬสินธุ์และภูมิประเทศอำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ เมืองอุดรธานี) ที่ท่องสัญจรล่องแพที่ประธาน[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องสัญจรเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเพราะด้วยแก้ไขระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพคันดินลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพคันนาห้วยหลวง อ.มณฑลอุดรธานี สถานที่เอ้ทางพงศาวดาร/พิพิธภัณฑ์[แก้] สวนเหตุการณ์ในอดีตภูบาท 1 ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูบาทอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถานประเทศจังหวัดอุดรธานี อำเภอประเทศ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่รุ่งเรือง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อ.พาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่พระจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอพาราอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชุมพลรุดหน้าราม อ.เมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประอำนาจธรรม อำเภอบ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดทางสวรรค์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมสถูปเจดีย์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บุญพระจันทร์ กมโล วัดป่าความสงบสุขกาวาส อ.ไชยวาน แหล่งเรียนและท่องสัญจรเชิงเหตุการณ์ในอดีตโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอภาราอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

การแพทย์จีน แก้อาการท้องผูกด้วยการใช้สูตรยาเฉพาะ มุ่งเน้นการขจัดพิษร้อนชื้นที่สะสมอยู่ในลําไส้และกระเพาะอาหาร เห็นผลโดยรวมสูงถึง 93 เปอร์เซนต์

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 14 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 7 ครั้ง

ผิวพรรณเปล่งปลั่ง หน้าตาสดใส ดูมีชีวิตชีวา เห็นผลโดยรวมสูงถึง 93 เปอร์เซนต์ เมื่อใช้ติดต่อกันเพียง 20 วัน

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 13 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 6 ครั้ง

จำหน่ายและผลิต กระเป๋าผ้าดิบ รูปทรงต่างๆ เช่น ถุงผ้าทรงแบน ถุงผ้าทรงมีก้น ถุงผ้าทรงกล่อง ถุงผ้าหูรูด กระเป๋าเป้ มีเนื้อผ้าให้เลือก

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แฟชั่น เสื้อผ้า ? อื่นๆ 8 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 77 ครั้ง

ขายบ้านที่ไหนดี

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 7 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 34 ครั้ง

เป็นเจ้าของทรัพย์ มีเรื่องจำเป็น ต้องการ ขายบ้านด่วน !!

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 5 พ.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 23 ครั้ง

เสียงจักจั่นดังผสมปนเปกันภายในหู แท้ที่จริงแล้วเป็นเสียงของเลือดที่ไหลผ่านหลอดเลือดบริเวณหู มักจะเกิดขึ้นจากระบบการไหลเวียนเลือดที่บกพร่อง ซึ่งอาจเกิดจากหลายๆ สาเหตุจนทำให้เกิดอาการหูอื้อ

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 28 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 35 ครั้ง

การแพทย์จีนเน้นบำบัดที่ต้นเหตุ เห็นผลโดยรวมสูงมากกว่า 92 เปอร์เซนต์ พร้อมทั้งสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 15 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 5 ครั้ง

จำหน่าย/ผลิต ผ้าพันคอกีฬาสี ผ้าพันคอสีพื้น ผ้าพันคอลูกเสือ ผ้าพันคอเข้าค่าย ผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ ผ้าพันคอสามเหลี่ยม ผ้าพันคอแบ่งกลุ่ม ผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ ผ้าเช็ดหน้าคาวบอย

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แฟชั่น เสื้อผ้า ? อื่นๆ 10 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 71 ครั้ง

เปิดจองแล้ว โครงการบ้านจัดสรร (แฝด/เดี่ยว 2 ชั้น) บางละมุง โรงโป๊ะ ใกล้พัทยาและมอร์เตอร์เวย์

(ประกาศฟรี ชลบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 29 ม.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 47 ครั้ง

ขายด่วน ขายทาวน์เฮาส์ 2ชั้น พร้อมอยู่ หมู่บ้านนารีนคร12 บางบัวทอง นนทบุรี

(ประกาศฟรี นนทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? ทาวน์เฮาส์ 17 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 48 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 00:53:58 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com